ติดต่อสอบถาม 
 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 ฝ่ายขาย
 โทรศัพท: 02-375-5320
                 086-336-0823

 โทรสาร  : 02-374-4558

 Email :
 salepd@hotmail.com
 sale@pdsticker.com

        
สติ๊กเกอร์
 สติ๊กเกอร์ติดหน้าร้าน
 สติ๊กเกอร์กันปลอม
 สติ๊กเกอร์พิมพ์สกรีน
                    

   PD Sticker...
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจให้บริการด้านงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ทุกประเภท 
ด้วยระบบซิลค์สกรีน ระบบพิมพ์ออฟเซท อิงค์เจท และงานป้ายโฆษณา
ต่าง ๆ แบนเนอร์ บิลบอร์ด คัทเอาท์ ตู้ไฟ  ฯลฯ
เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนชั้นนำ
ให้เข้าไปมีส่วนรวมในงานที่สร้างสรรค์ที่ดีเสมอมา  เราพร้อมให้คำแนะ
นำและ้คำปรึกษาแด่ลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ.....                         

     

 

Home    About Us    Services    Support   Contact us

Pimdeedotcom  Partnership. All rights reserved.